Privacyverklaring

Privacyverklaring Christengemeente Kom & Zie Dordrecht

Uw privacy is belangrijk, daarom gaan we zorgvuldig om met persoonsgegevens. Sinds 25 mei 2018 geldt de nieuwe privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wij respecteren de privacy van iedere bezoeker van onze diensten en onze website als ook de gegevens van onze bezoekers en leden.

Wij zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u (via de website, via een aanmeldingsformulier of per email) aan ons geeft, vertrouwelijk wordt behandeld.

Kom & Zie Dordrecht gebruikt de persoonsgegevens op grondslag van een overeenkomst: de gemeente en het lid gaan gezamenlijk rechten en plichten met elkaar aan. Middels het invullen van lidmaatschapsformulier is een overeenkomst aangegaan.

Die persoonsgegevens gebruiken we voor de (interne) adressenlijst en om op de hoogte gehouden te worden van activiteiten, informatie en ontwikkelingen. Daarnaast wordt het ledenaantal doorgegeven aan de VPE. Omdat dat de grondslag is van de contributie aldaar.

Daarnaast worden bepaalde gegevens als naam en verjaardag en foto’s gebruikt voor het gemeenteblad.

Wij verstrekken de persoonsgegevens niet aan derden. Mochten we een externe partij inschakelen om bepaalde verwerkingen voor ons uit te voeren (bijvoorbeeld om een statistische analyse te maken), dan zullen we met die derde(n) afspraken maken over het gebruik, de beveiliging en de geheimhouding van gegevens.

Onder bepaalde omstandigheden zijn wij wettelijk verplicht om uw gegevens af te geven aan overheidsinstanties (politie, justitie en fiscus). Wij doen dit alleen wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Het is ons niet altijd toegestaan u te informeren over een dergelijke afgifte. 

Kom & Zie Dordrecht heeft een besloten Facebook pagina en gebruikt voor de specifieke doelgroep geen e-mailadressen uit haar database, maar indien men lid wil worden van de besloten groep men kan een aanvraag hiertoe indienen. Indien u wilt weten waarom u een bepaalde advertentie getoond krijgt op Facebook, kunt u doorklikken op de advertentie. Facebook maakt inzichtelijk waarom u een advertentie te zien krijgt. Ook kunt u via de instellingen van Facebook uw advertentievoorkeuren uitgebreid beheren.

Tijdens diensten worden doorgaans audio opnames gemaakt van de preek. Deze opnames worden niet standaard gedeeld, maar kan men opvragen via de website. Bij het deelnemen aan een dienst gaan we ervan uit dat u hierbij toestemming geeft voor deze opname.

Laatst aangepast d.d. 29 januari 2019