Missie en Visie

Onze missie:Jezus vinden, volgen en verkondigen. Onze visie:Wij zijn een gemeente van dankbare volgelingen van Jezus Christus die onder leiding van de Heilige Geest er naar streven: